กลุ่มโรงเรียนร่องคำ
ที่ รหัสOBEC รหัสSMIS รหัสGPA โรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัสไปรณีย์ ผอ.โรงเรียน Tel.ผอ.ร.ร. Tel.ร.ร. ระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท สังกัด กลุ่ม นักเรียน นักเรียน  3 ขนาด 7 ขนาด ข้อมูลครู คอมเพื่อ คอมเพื่อ รวมคอม ได้รับจัดสรรคอมรูปแบบ ไฟฟ้า ประปา จำวนครูทั้งหมด จำนวนครู วิทยฐานะ รวม   ระดับการศึกษา รวม   ระดับชั้นที่สอน รวม   จำนวนห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ชั้นต่ำสุด ชั้นสูงสุด เครือข่าย (16พ.ค.52) (10มิ.ย.2552) โรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม การเรียน การบริหาร ทั้งสิ้น CC CL5 CL10 CL15 CL20 CL25 มี ไม่มี มี ไม่มี ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน ไม่มี ชก. ชก.พ. ชช. ชช.พ.       ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก       ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้สอน       ปฏิบัติการ เพื่อเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ                    
1 030457 46010110 46102395 กุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ 46210 นายวิริยะ  นาชัยเวียง 086-8629951 043-897039 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ร่องคำ 270                  276 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 10 7 17             1 0 20 21 0 0 2 3 1 3 0 0 0 0 3 6 9 0 1 2 2 1 3 0 0 3 6 9 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 3 1 0 1 0 0 0 1
2 030461 46010111 46102437 สองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ 46210 นายประสาท  อิ่มประสงค์ 081-2618557 043-897502 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ร่องคำ 54                    54 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 2 3 5 2 1 3               1 0 4 5 0 0 1 3 2 4 0 0 0 0 3 7 10 0 0 1 7 2 0 0 0 3 7 10 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 3 7 10 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 5 5 1 0 0 1 0 0 1
3       บุญมีวิทยา (เอกชน) ร่องคำ ร่องคำ                                      445                                           15 0 0 3 5 1 2 0 0 0 0 4 7 11 0 0 3 7 1 0 0 0 4 7 11 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 4 7 11 1 0 0 0 7 0 5 0 0 0 12 12 0 0 1 0 0 0 1
4       อนุบาลบุญมี (เอกชน) ร่องคำ ร่องคำ                                      225                                           8 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 2 2 1 0 0 0 3 2 5 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 2 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 1 0 0 1
5 030462 46010112 46102401 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ 46210 นายสุวรรณ  สมมูล 082-1200235 - อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) ร่องคำ 370                  373 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 19 1 20                 1 1 22 24 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 4 1 5 1 0 3 1 0 0 0 0 4 1 5 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 4 1 5 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 1 0 0 1
6 030465 46010115 46102449 สามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ 46210 นายสมพงษ์   ดอนสถิตย์ 043-890167 043-890167 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ร่องคำ 81                    81 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 6 1 7                 1 0 6 7 0 2 4 4 1 3 0 0 0 0 5 9 14 0 0 4 9 1 0 0 0 5 9 14 0 2 4 7 0 0 0 0 1 0 5 9 14 0 0 1 0 5 0 3 0 1 0 10 6 4 0 1 0 0 0 1
7 030464 46010114 46102450 สำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ 46210 นางเกษร  แสนศักดิ์  087-2307202 043-890166 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ร่องคำ 50                    50 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 0 1 1                 1 0 4 5 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 2 5 7 0 0 2 5 0 0 0 0 2 5 7 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 2 5 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
8 030463 46010113 46102462 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ 46210 นายทองสุข  ทุมทา 081-1848011 043-890334 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ร่องคำ 126                  126 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 4 6 10 14 2 16               1 0 9 10 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 4 2 2 0 1 0 0 0 1
9 030460 46010116 46102413 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ 46210 นายนิยม  พัสดร 089-8629420 043-890168 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ร่องคำ 100                  100 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 2 5 7 12 2 14               1 0 6 7 0 1 4 9 1 1 0 0 0 0 5 11 16 0 0 5 11 0 0 0 0 5 11 16 1 1 0 7 3 3 0 0 1 0 5 11 16 0 0 5 0 5 0 6 0 0 0 16 11 5 0 0 1 0 0 1
10 030458 46010117 46102425 ด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ 46210 นายอภิรักษ์  กมลผัน 089-8098941 043-890305 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) ร่องคำ 288                  292 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 6 11 17 8 1 9               1 0 16 17
11 030459 46010118 46102474 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ 46210 นายประจักษ์  หงส์ทอง 081-9758184 043-897107 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ร่องคำ 133                  133 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 6 4 10 7 2 9                 1 0 9 10
        รวม                                       2,155                -                  -                 20               29               49               78               18               96                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   9                 1               96             129