กลุ่มโรงเรียนโนนนาทอง
ที่ รหัสOBEC รหัสSMIS รหัสGPA โรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัสไปรณีย์ ผอ.โรงเรียน Tel.ผอ.ร.ร. Tel.ร.ร. ระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท สังกัด กลุ่ม นักเรียน นักเรียน  3 ขนาด 7 ขนาด ข้อมูลครู คอมเพื่อ คอมเพื่อ รวมคอม ได้รับจัดสรรคอมรูปแบบ ไฟฟ้า ประปา จำวนครูทั้งหมด จำนวนครู วิทยฐานะ รวม   ระดับการศึกษา รวม   ระดับชั้นที่สอน รวม   จำนวนห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ชั้นต่ำสุด ชั้นสูงสุด เครือข่าย (16พ.ค.52) (10มิ.ย.2552) โรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม การเรียน การบริหาร ทั้งสิ้น CC CL5 CL10 CL15 CL20 CL25 มี ไม่มี มี ไม่มี ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน ไม่มี ชก. ชก.พ. ชช. ชช.พ.       ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก       ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้สอน       ปฏิบัติการ เพื่อเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ                    
1 030192 46010120 46104434 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 46140 นายลิขิต  โทจันทร์ 043-894086 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 120                  120 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 5 2 7 6 2 8               1 0 6 7 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 5 1 6 0 0 3 1 2 0 0 0 5 1 6 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 5 1 6 1 0 0 0 9 0 2 0 2 0 13 7 6 0 0 1 0 0 1
2 030191 46010119 46104264 ชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 46140 นายสุเนตร   สารผล 081-9644043 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 230                  226 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 8 7 15 13 2 15               1 1 13 15 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 2 3 0 0 0 0 2 3 5 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 3 5 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5 1 4 1 0 0 0 0 1
3 030197 46010125 46104276 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์ 46140 นายสุเนตร   สารผล 081-9644043 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม)(สาขา) โนนนาทอง 19                    19 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 0 0 0                       0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 2 3 1 1 0 0 3 4 7 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 3 4 7 1 1 0 0 6 0 0 0 1 1 7 8 0 0 0 1 0 0 1
4 030196 46010124 46104495 โป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์ 46140 นายบุญถม  ภูติโส 081-9656718 - อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) โนนนาทอง 140                  141 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 8 9 17 11 1 12             1 1 13 15 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 3 2 5 0 0 2 1 1 1 0 0 3 2 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 2 5 0 0 0 0 1 0 0   1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5 030194 46010122 46104501 โพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 46140 นายประโมกข์  ดุลนีย์ 043-895047 043-895047 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 111                  109 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 10 1 11               1 0 7 8 0 0 3 4 1 2 0 0 0 0 4 6 10 0 0 3 6 1 0 0 0 4 6 10 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 4 6 10 1 1 10 0 0 0 1 0 10 1 21 22 0 0 0 1 0 0 1
6 030195 46010123 46104513 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์ 46140 นายประโมกข์  ดุลนีย์ 043-890037 - ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถม สปช.(เดิม)(สาขา) โนนนาทอง 10                       7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 2 4 6               - -       0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 5 4 1 0 0 0 6 4 10 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 6 4 10 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 6 6 0 0 0 1 0 0 1
7 030209 46010141 46104197 คำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์ 46140 นายอภิสิทธิ์  รัตนประภา 081-9645009 043-128528 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 118                  118 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 4 2 6                 1 0 9 10 0 2 10 7 4 1 0 0 0 0 14 10 24 0 0 12 10 2 0 0 0 14 10 24 0 2 7 5 6 3 0 0 1 0 14 10 24 1 0 4 0 21 0 1 0 0 0 26 21 5 0 0 1 0 0 1
8 030208 46010140 46104240 โคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์ 46140 นายประกาย   ศรีสุข 081-9642012 043-890205 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 158                  158 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 6 5 11 4 3 7                 1 0 10 11 0 0 9 9 0 4 0 0 0 0 9 13 22 0 1 7 12 2 0 0 0 9 13 22 0 2 6 6 1 5 0 0 2 0 9 13 22 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 9 9 0 0 0 1 0 0 1
9 030206 46010138 46104380 โนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์ 46140 นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์ 087-9525313 043-890203 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 39                    39 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 1 1 2                 1 0 3 4 0 2 5 9 1 0 0 0 0 0 6 11 17 0 0 5 10 1 1 0 0 6 11 17 1 2 3 5 2 4 0 0 0 0 6 11 17 1 0 6 0 8 0 0 0 1 0 15 11 4 0 0 1 0 0 1
10 030207 46010139 46104409 บ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์ 46140 นายสรายุทธ    บุญแสน 081-8731912 043-890024 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 183                  184 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 9 3 12 23 2 25                 1 0 11 12 0 1 6 5 3 1 0 0 0 0 9 7 16 0 0 8 7 1 0 0 0 9 7 16 0 2 6 3 3 2 0 0 0 0 9 7 16 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 6 6 0 0 0 1 0 0 1
11 030204 46010136 46104471 บ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ 46140 นายประเสริฐ  ภูปาทา 081-7089604 043-890201 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 125                  125 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 11 1 12             1 0 9 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5 4 1 0 0 1 0 0 1
12 030205 46010137 46104525 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์ 46140 นายเจนณรงค์  เวียงวะลัย   043-890202 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 24                    24 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 3 0 3 1 2 3                 1 0 3 4 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 4 3 7 2 1 1 2 1 0 0 0 4 3 7 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1
13 030202 46010142 46104306 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 46140 นางจารุวรรณ  รัตนมาลี   043-890209 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 77                    77 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 0 1 1                 1 0 5 6 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 2 6 8 0 0 2 6 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 030198 46010144 46104331 นามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 46140 นายประเวช  การสอน 081-9740798 043-890309 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 137                  136 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 1 8 9 2 2 4               - - 1 0 9 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 1 3 1 0 0 0 2 3 5 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 3 5 1 0 0 0 8 0 1 0 2 0 11 9 2 0 0 1 0 0 1
15 030203 46010143 46104410 บ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 46140 นายศุภรัช  เทพพร 087-2336347 043-890210 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 112                  112 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 11 2 13               1 0 6 7 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 1 3 0 0 0 0 2 3 5 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 3 5 0 0 5 0 1 1 1 0 0 1 7 8 0 0 0 1 0 0 1
16 030199 46010145 46104446 บ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 46140 นายกนก  ยนต์ชัย 043-890207 043-890207 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 76                    78 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 4 4 8 5 2 7                 1 0 7 8 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 4 3 7 0 0 4 3 0 0 0 0 4 3 7 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 4 3 7 1 0 0 0 6 0 1 0 1 0 8 8 0 0 0 1 0 0 1
17 030201 46010147 46104458 บ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 46140 นายวิเชียร  ด่านขุนทด 087-8636249 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) โนนนาทอง 49                    48 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 2 4 6 1 1 2               1 0 5 6 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 5 1 1 0 0 0 6 1 7 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 6 1 7 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 1 0 0 1
        รวม                                       1,721                -                  -                 46               42               88            105               29            134                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 15                 2            116             133