กลุ่มโรงเรียนดอนจาน
ที่ รหัสOBEC รหัสSMIS รหัสGPA โรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัสไปรณีย์ ผอ.โรงเรียน Tel.ผอ.ร.ร. Tel.ร.ร. ระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท สังกัด กลุ่ม นักเรียน นักเรียน  3 ขนาด 7 ขนาด ข้อมูลครู คอมเพื่อ คอมเพื่อ รวมคอม ได้รับจัดสรรคอมรูปแบบ ไฟฟ้า ประปา จำวนครูทั้งหมด จำนวนครู วิทยฐานะ รวม   ระดับการศึกษา รวม   ระดับชั้นที่สอน รวม   จำนวนห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ชั้นต่ำสุด ชั้นสูงสุด เครือข่าย (16พ.ค.52) (10มิ.ย.2552) โรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม การเรียน การบริหาร ทั้งสิ้น CC CL5 CL10 CL15 CL20 CL25 มี ไม่มี มี ไม่มี ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน ไม่มี ชก. ชก.พ. ชช. ชช.พ.       ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก       ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้สอน       ปฏิบัติการ เพื่อเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ                    
1 030556 46010178 46106558 แก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน 46180 นายใบคำ  ไชยพันธ์ 043-890314 043-890314 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ดอนจาน 62                    62 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 4 2 6 1 1 2                 1 0 5 6 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 3 6 0 0 2 3 1 0 0 0 3 3 6 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 3 3 6 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 6 5 1 0 0 1 0 0 1
2 030557 46010179 46106560 ดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน 46000 นาจีระศักดิ์  รังคะราช 081-0598706 043-814295 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) ดอนจาน 498                  505 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5     0 60 11 71                 1 0 25 26 0 0 1 8 1 3 0 0 0 0 2 11 13 0 1 0 10 2 0 0 0 2 11 13 0 2 2 9 0 0 0 0 0 0 2 11 13 1 0 7 0 8 0 0 1 1 1 16 2 15 0 0 1 0 0 1
3 030558 46010180 46106571 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน 46000 นาจีระศักดิ์  รังคะราช 081-0598706 043-814295 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถม สปช.(เดิม)(สาขา) ดอนจาน 14                    12 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 7 1 8                 0   2 2 0 0 2 1 5 2 0 0 0 0 7 3 10 0 0 6 3 1 0 0 0 7 3 10 0 1 6 2 0 0 0 0 1 0 7 3 10 0 0 3 0 4 0 1 0 0 0 8 8 0 0 0 1 0 0 1
4 030563 46010181 46106698 หัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน 46000 นายธีระพงษ์  ลาภบุญเรือง 087-8561685 043-890315 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ดอนจาน 91                    91 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 19 2 21               1 0 5 6 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 7 3 10 2 0 4 3 1 0 0 0 7 3 10 1 1 6 2 0 0 0 0 0 0 7 3 10 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 1 0 0 1
5 030548 46010182 46106546 กุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 46000 นายแหลมทอง  ศิริมาลา   043-840076 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) ดอนจาน 308                  302 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 19 7 26                 1 0 16 17 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 4 3 7 0 0 4 3 0 0 0 0 4 3 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 4 3 7                   0 0                
6 030549 46010183 46106583 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน 46000 นายเอกรักษ์  สารปรัง   043-890316 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ดอนจาน 171                  171 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 0 1 1                 1 0 11 12 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 5 5 10 1 0 2 5 2 0 0 0 5 5 10 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 6 6 0 0 0 1 0 0 1
7 030550 46010184 46106650 หนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน 46000 นายจีระศักดิ์  รังคะราช 081-0598706 043-120612 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ดอนจาน 253                  254 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 5 3 8               1 1 10 12 0 0 4 7 6 8 0 0 0 0 10 15 25 0 0 7 14 3 1 0 0 10 15 25 2 2 7 13 0 0 0 0 1 0 10 15 25                   0 0                
8 030559 46010186 46106595 นาจำปา นาจำปา ดอนจาน 46000 นายทวี  ติวทอง   043-890317 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ดอนจาน 258                  261 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 6 5 11 7 3 10                 1 0 10 11 0 0 4 8 1 3 0 0 0 0 5 11 16 0 0 4 11 1 0 0 0 5 11 16 0 2 3 5 1 4 0 0 1 0 5 11 16 1 0 5 0 5 0 0 0 2 0 12 10 2 0 0 1 0 0 1
9 030562 46010187 46106674 หนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน 46000 นายปกาศิต  ไชยศรีหา 084-7613744 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ดอนจาน 84                    83 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 2 2 4               1 0 5 6 1 1 3 8 5 2 0 0 0 0 9 11 20 1 0 7 11 1 0 0 0 9 11 20 0 2 6 6 3 3 0 0 0 0 9 11 20 1 1 5 0 11 0 6 0 0 1 22 19 4 1 0 1 0 0 1
10 030552 46010185 46106686 หนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน 46000 นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ 043-890318 043-890318 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ดอนจาน 21                    22 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 2 1 3 0 1 1                 1 0 2 3 0 0 9 8 3 0 0 0 0 0 12 8 20 0 0 9 8 3 0 0 0 12 8 20 0 2 8 4 4 2 0 0 0 0 12 8 20 1 0 1 0 6 0 2 0 1 0 10 9 1 0 0 1 0 0 1
11 030560 46010189 46106601 บ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน 46000 นายประจวบ   ขาวศรี 089-5702203 043-895081 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) ดอนจาน 248                  238 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 5 3 8               1 0 16 17 0 0 7 8 1 5 0 0 0 0 8 13 21 0 0 7 13 1 0 0 0 8 13 21 0 2 7 11 0 0 0 0 1 0 8 13 21 1 1 11 0 0 0 0 0 0 1 11 12 0 0 1 0 0 0 1
12 030561 46010188 46106613 บ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 46000 นายสนิท  ศรีลำไพ 084-5182802 043-814362 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 7 ประถม สปช.(เดิม) ดอนจาน 152                  152 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 4 5 9 2 2 4                 1 0 9 10 0 0 5 7 1 0 0 0 0 0 6 7 13 0 0 6 7 0 0 0 0 6 7 13 1 1 4 6 0 0 0 0 1 0 6 7 13                   0 0                
13 030553 46010192 46106625 สะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน 46000 นายบุญเติม  จันทรบุตร 087-2164802 043-890319 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ดอนจาน 134                  134 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 9 1 10               1 0 7 8 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 3 6 0 0 3 1 0 2 0 0 3 3 6 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 6 1 0 0 0 10 1 1 0 2 1 13 7 7 0 0 1 0 0 1
14 030554 46010193 46106637 สายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน 46000 **   043-890320 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) ดอนจาน 82                    79 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 8 1 9             1 0 5 6 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 1 4 1 1 0 0 2 5 7 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 2 5 7 1 1 5 0 7 0 3 0 0 1 15 11 5 0 0 1 0 0 1
15 030555 46010190 46106649 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน 46000 ****   043-890321 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม)(สาขา) ดอนจาน 28                    28 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 1 0 1                       0 0 0 3 5 1 2 0 0 0 0 4 7 11 0 2 2 4 2 1 0 0 4 7 11 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 4 7 11 0 0 0 0 12 0 0 0 3 0 15 4 11 0 0 1 0 0 1
16 030551 46010191 46106662 หนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน 46000 นายชาญชัย   ตัณฑสิทธิ์ 081-7290250 043-890322 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) ดอนจาน 210                  209 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 6 7 13 5 1 6               1 0 11 12 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 4 1 0 0 0 0 4 1 5 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4 1 5 1 0 0 1 9 0 0 0 2 1 11 12 0 0 0 1 0 0 1
        รวม                                       2,603                -                  -                 22               20               42            150               40            190                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 14                 1            139             154