กลุ่มโรงเรียนกาฬสินธุ์ 4
ที่ รหัสOBEC รหัสSMIS รหัสGPA โรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัสไปรณีย์ ผอ.โรงเรียน Tel.ผอ.ร.ร. Tel.ร.ร. ระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท สังกัด กลุ่ม นักเรียน นักเรียน  3 ขนาด 7 ขนาด ข้อมูลครู คอมเพื่อ คอมเพื่อ รวมคอม ได้รับจัดสรรคอมรูปแบบ ไฟฟ้า ประปา จำวนครูทั้งหมด จำนวนครู วิทยฐานะ รวม   ระดับการศึกษา รวม   ระดับชั้นที่สอน รวม   จำนวนห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ชั้นต่ำสุด ชั้นสูงสุด เครือข่าย (16พ.ค.52) (10มิ.ย.2552) โรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม การเรียน การบริหาร ทั้งสิ้น CC CL5 CL10 CL15 CL20 CL25 มี ไม่มี มี ไม่มี ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน ไม่มี ชก. ชก.พ. ชช. ชช.พ.       ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก       ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้สอน       ปฏิบัติการ เพื่อเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ                    
1 030069 46010009 46101160 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายชัยชนะ  ทองจรัส 083-3554774 043-814705 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 151                  152 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 4 4 8                 1 0 9 10 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 4 3 7 0 0 3 3 1 0 0 0 4 3 7 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 4 3 7 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 1
2 030027 46010012 46101196 คำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายรังสรรค์  สำราญรื่น 086-7163974 043-890294 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 312                  310 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4 9 10 19 13 3 16               1 0 17 18                     0 0 0                 0 0 0                     0 0 0                   0 0                
3 030071 46010010 46101391 นาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายกฤติศักดิ์   แสนเมืองชิน   043-848920 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 183                  183 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 8 2 10                 1 0 11 12 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
4 030073 46010011 46101718 หนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายวิชิต  กล้าขยัน 043-890180 043-890108 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 68                    67 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 4 1 5                 1 0 5 6 0 0 3 5 1 2 0 0 0 0 4 7 11 0 0 3 6 1 1 0 0 4 7 11 0 2 3 5 0 0 0 0 1 0 4 7 11 1 1 1 0 3 1 2 0 0 2 6 6 2 0 1 0 0 0 1
5 030061 46010038 46101184 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายสมศักดิ์  อุ่นพิกุล 081-7994741 043-890121 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 59                    60 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 6 8 14                 1 0 4 5 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 3 6 9 0 1 2 5 1 0 0 0 3 6 9 0 1 2 5 0 0 0 0 1 0 3 6 9 1 1 5 0 2 0 1 0 1 1 9 2 7 0 0 1 0 0 1
6 030063 46010035 46101240 โคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายรักศักดิ์  สิงห์มหาไช 089-9413572 043-890123 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 48                    48 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 4 1 5                 1 0 4 5 0 1 5 7 5 2 0 0 0 0 10 10 20 0 0 7 8 3 2 0 0 10 10 20 0 1 4 7 4 2 0 0 2 0 10 10 20 1 1 25 0 0 0 6 0 0 1 31 32 0 0 1 0 0 0 1
7 030062 46010034 46101408 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายสุทัศน์  แก้วคำ 043-890122 043-890122 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 112                  110 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 6 1 7 7 1 8                 1 0 7 8 3 1 3 5 0 3 0 0 0 0 6 9 15 0 1 4 6 2 2 0 0 6 9 15 0 0 3 6 3 3 0 0 0 0 6 9 15 1 0 0 1 6 0 3 0 1 1 10 9 3 0 0 1 0 0 1
8 030059 46010036 46101494 บ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายพยุงศาสตร์  อุดโท 087-2285289 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 88                    88 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 4 3 7 4 2 6                 1 0 7 8 0 1 3 8 3 0 0 0 0 0 6 9 15 0 0 5 8 1 1 0 0 6 9 15 0 2 4 4 1 3 0 0 1 0 6 9 15 1 1 11 0 2 0 0 0 2 1 15 16 0 0 1 0 1 0 1
9 030060 46010037 46101779 เหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายนิยม  สุวรรณรักษ์   043-890120 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 155                  156 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 4 2 6                 1 0 9 10 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 6 2 8 0 0 5 2 1 0 0 0 6 2 8 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 6 2 8 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 1 0 0 1
10 030018 46010046 46101500 บ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายปราโมทย์  พลราชม 043-890131 043-890131 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 60                    63 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 4 2 6 4 2 6               1 0 4 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0 1 0 0 1
11 030016 46010045 46101585 ปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายอนุสรณ์  จำเริญเจือ 081-7685402 043-890130 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 240                  240 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 1 3 4                 1 0 18 19 0 0 4 3 2 2 0 0 0 0 6 5 11 0 0 5 5 1 0 0 0 6 5 11 1 1 4 4 0 0 0 0 1 0 6 5 11 0 0 0 0 6 1 1 0 0 1 7 8 0 0 0 1 0 0 1
12 030019 46010044 46101640 สะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายนิพนธ์  ใจหลัก   043-890132 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 221                  216 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 8 6 14 1 1 2                 1 0 13 14 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 4 4 8 0 1 4 3 0 0 0 0 4 4 8 0 1 3 3 0 0 0 0 1 0 4 4 8 0 0 2 0 3 0 2 0 1 0 8 3 5 0 0 1 0 0 1
13 030014 46010047 46101299 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายทองศูนย์  ขันทะคาม   043-884104 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 454                  457 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4 14 24 38 30 3 33                 1 1 26 28 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 1 3 1 0 0 0 2 3 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 5                   0 0                
14 030015 46010048 46101410 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายเสริม   เถรี 087-2310281 043-890133 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 4 131                  132 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 2 1 3                 1 0 9 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 4 0 0 0 1 0 0 1
        รวม                                       2,282                -                  -                 45               46               91               92               34            126                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 14                 1            143             158                 3                 4               40               40               17               17                -                  -                  -                  -                 60               61            121                 1                 3               46               52               13                 6                -                  -                 60               61            121                 2               12               41               41                 8                 8                -                  -                   9                -                 60               61            121                 8                 4               47                 1               31                 2               18                -                   9                 7            105               94               18                -                   3                 9                 1                -                 12                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -